Κλείστε Ραντεβού
Κλείστε Ραντεβού

Mπαταρίες ακουστικών βαρηκοϊας

Τέσσερις τύποι μπαταριών ανάλογα με τον τύπο ακουστικού

10

Μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας 10 (1,45V)

τύπος ακουστικών: ενδωτιαία (CIC)

συσκευασία: καρτέλα 6 τμχ

Υψηλής ποιότητας μπαταρία για ακουστικά βαρηκοΐας που εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Σημείωση: Οι μπαταρίες Zinc-air πιάνουν το μέγιστο της απόδοσης τους μόνο μετά την ενεργοποίηση τους. Κατά την αφαίρεση της γλωττίδας σφράγισης, πρέπει να αφεθούν 2′ ώστε το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να εισέλθει στην μπαταρία. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτρολύτη που περιέχεται στην μπαταρία, ενεργοποιείται η διαδικασία οξείδωσης, η οποία παράγει την ενέργεια.

13

Μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας 13 (1,45V)

τύπος ακουστικών: οπισθωτιαία RIC & BTE

συσκευασία: καρτέλα 6 τμχ

Υψηλής ποιότητας μπαταρία για ακουστικά βαρηκοΐας που εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Σημείωση: Οι μπαταρίες Zinc-air πιάνουν το μέγιστο της απόδοσης τους μόνο μετά την ενεργοποίηση τους. Κατά την αφαίρεση της γλωττίδας σφράγισης, πρέπει να αφεθούν 2′ ώστε το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να εισέλθει στην μπαταρία. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτρολύτη που περιέχεται στην μπαταρία, ενεργοποιείται η διαδικασία οξείδωσης, η οποία παράγει την ενέργεια.

312

Μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας 312 (1,45V)

τύπος ακουστικών: οπισθωτιαία RIC και ενδωτιαία ΙΤΕ

συσκευασία: καρτέλα 6 τμχ

Υψηλής ποιότητας μπαταρία για ακουστικά βαρηκοΐας που εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Σημείωση: Οι μπαταρίες Zinc-air πιάνουν το μέγιστο της απόδοσης τους μόνο μετά την ενεργοποίηση τους. Κατά την αφαίρεση της γλωττίδας σφράγισης, πρέπει να αφεθούν 2′ ώστε το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να εισέλθει στην μπαταρία. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτρολύτη που περιέχεται στην μπαταρία, ενεργοποιείται η διαδικασία οξείδωσης, η οποία παράγει την ενέργεια.

675

Μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας 675 (1,45V)

τύπος ακουστικών: οπισθωτιαία ΒΤΕ

συσκευασία: καρτέλα 6 τμχ

Υψηλής ποιότητας μπαταρία για ακουστικά βαρηκοΐας που εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Σημείωση: Οι μπαταρίες Zinc-air πιάνουν το μέγιστο της απόδοσης τους μόνο μετά την ενεργοποίηση τους. Κατά την αφαίρεση της γλωττίδας σφράγισης, πρέπει να αφεθούν 2′ ώστε το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να εισέλθει στην μπαταρία. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτρολύτη που περιέχεται στην μπαταρία, ενεργοποιείται η διαδικασία οξείδωσης, η οποία παράγει την ενέργεια.