Κλείστε Ραντεβού
Κλείστε Ραντεβού

Διακρίσεις & Αιτίες Βαρηκοΐας

Διακρίσεις της βαρηκοΐας

Η απώλεια ακοής θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο ευρείες κατηγορίες: στη συγγενή, η οποία είναι η απώλεια ακοής που υπάρχει κατά τη γέννηση και προκαλείται από παράγοντες όπως η γενετική ή η πρόωρη γέννηση και στην επίκτητη, η οποία είναι η απώλεια ακοής που συμβαίνει μετά τη γέννηση, λόγω μιας ασθένειας ή μιας βλάβης στο αυτί.

Επιπλέον, η βαρηκοΐα μπορεί να είναι μονόπλευρη, όταν η δυσλειτουργία εντοπίζεται στο ένα αυτί, ή αμφοτερόπλευρη, όταν εντοπίζεται δυσλειτουργία και στα δύο αυτιά.

Η βαρηκοΐα διακρίνεται σε ελαφρά (21-40dB), μέτριου βαθμού (41-70dB), μεγάλου βαθμού (71-90dB) και υπολειμματική (>90dB).

Ως προς το είδος, η βαρηκοΐα διακρίνεται σε νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και βαρηκοΐα αγωγιμότητας.

Αν και στην πραγματικότητα “ακούμε” με το μυαλό μας, η απώλεια ακοής παρουσιάζεται όταν ένα μέρος του αυτιού – το εξωτερικό, το μέσο ή το εσωτερικό αυτί – έχει υποστεί βλάβη και αδυνατεί να μεταφέρει τα ηχητικά σήματα στο ακουστικό νεύρο.

Προβλήματα στο έξω αυτί

Το βύσμα κυψελίδας αποτελεί την πιο συχνή κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου. Η απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου, επιδεινώνεται με τη χρήση μπατονέτας. Επίσης, εμφανίζονται συγγενείς ή επίκτητες στενώσεις του έξω ακουστικού πόρου, εξοστώσεις ή οστεώματα. Πτώση της ακοής παρατηρείται όταν η απόφραξη είναι σχεδόν πλήρης, ενώ άλλα συμπτώματα αφορούν την κατακράτηση νερού στον έξω ακουστικό πόρο μετά από μπάνιο.

Προβλήματα στο μέσο αυτί

Τα πιο κοινά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το αυτί μαςείναι οι φλεγμονές του μέσου ωτός (οξεία μέση ωτίτιδα, εκκριτική μέση ωτίτιδα), οι διατρήσεις του τυμπάνου και η ωτοσκλήρυνση.

Τα περισσότερα προβλήματα του έξω και του μέσου ωτός μπορούν να σταθεροποιηθούν αποτελεσματικά με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση.

Προβλήματα στο έσω αυτί

Στο έσω ους (αυτί) συναντούμε τα περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα ακοής. Τα τριχωτά κύτταρα, που βρίσκονται στο εσωτερικό του κοχλία, αποτελούν τους μετατροπείς του ήχου σε ηλεκτρικό σήμα, ώστε να μεταφερθεί μέσω του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο. Τα τριχωτά κύτταρα είναι από τα πιο ευαίσθητα στοιχεία του έσω ωτός και η βλάβη τους οδηγεί σε νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες βλάβης των τριχωτών κυττάρων είναι η φυσική διαδικασία γήρανσης (πρεσβυακουσία), η έκθεση σε θόρυβο, από κάποιο φάρμακο (ωτοτοξικότητα) ή κατάγματα κρανίου. Τα προβλήματα στο έσω αυτί, συνήθως, δεν διορθώνονται με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν με ακουστικά βαρηκοΐας.