Τι είναι η Βαρηκοΐα;

 

 

Ας ξεκινήσουμε την πρώτη μας ανάρτηση με τα βασικά. Τι είναι βαρηκοΐα;

Ως βαρηκοΐα ορίζουμε την απώλεια της ακουστικής ικανότητας ενός ατόμου.

Αποτελεί τη συχνότερη αισθητηριακή διαταραχή, καθώς παρουσιάζεται στο 20% των ενηλίκων, ενώ 1/1000 παιδιά που θα γεννηθούν, θα παρουσιάσει μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2012) 360 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από βαρηκοΐα (91% ενήλικες – 9% παιδιά).

Η βαρηκοΐα, ιδιαίτερα των ενηλίκων δεν γίνεται αντιληπτή στην κοινωνία κι έτσι οι 
επιπτώσεις της υποτιμούνται.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ομιλίας-Ακοής (ASHA) η βαρηκοΐα κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες:

 • Ελαφριά (16-25 dBHL)
 • Ήπια (26-40 dBHL)
 • Μέτρια (41-55 dBHL)
 • Μέτρια σοβαρή (56-70 dBHL)
 • Σοβαρή (71-90 dBHL)
 • Υπολειμματική (91+ dBHL)

Η βαρηκοΐα είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη αποκατάσταση. Η κατάλληλη λύση για εσάς εξαρτάται από τον τύπο βαρηκοΐας που έχετε: αγωγιμότητας, νευροαισθητήρια ή μικτού τύπου.

Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας

Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας οφείλεται σε βλάβη που εντοπίζεται στο σύστημα αγωγής του ήχου: έξω και μέσο αυτί. Στην περίπτωση της βαρηκοΐας αγωγιμότητας η ενέργεια του ηχητικού κύματος ελαττώνεται λόγω της ύπαρξης ενός εμποδίου ή βλάβης.

Ας δούμε λίγο καλύτερα τι εννοούμε:

Το έξω αυτί

outer ear e1529599958126 | Τι είναι η Βαρηκοΐα;

Το έξω αυτί αποτελείται από το πτερύγιο και τον έξω ακουστικό πόρο. Τα συνήθη προβλήματα που συναντούμε στο έξω αυτί αφορούν βαρηκοΐα αγωγιμότητας και είναι:

 • Βύσμα κυψελίδας
 • Ξένο σώμα
 • Εξωτερική ωτίτιδα
 • Εξοστώσεις στον έξω ακουστικό πόρο
 • Συγγενείς δυσπλασίες του αυτιού ή του έξω ακουστικού πόρου (μικρωτία, ανωτία, ατρησία)

Συμβουλή: Ο ΩΡΛ-ιατρός θα σας κατευθύνει για τη σωστή θεραπεία του προβλήματος. Συνήθως αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Το μέσο αυτί

middle ear e1529600016822 | Τι είναι η Βαρηκοΐα;

Το μέσο αυτί περιλαμβάνει την τυμπανική μεμβράνη, την τυμπανική κοιλότητα με τα τρία οστάρια (σφύρα, άκμονα και αναβολέα) και το μαστοειδές άντρο.Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που συναντούμε στο μέσο αυτί είναι:

 • Διάτρηση τυμπανικής μεμβράνης
 • Μέση ωτίτιδα (υγρό πίσω από το τύμπανο)
 • Ωτοσκλήρυνση

Συμβουλή: Επισκεφθείτε τον ΩΡΛ ιατρό σας. Αυτός θα σας κατευθύνει για τη σωστή θεραπεία του προβλήματός σας. Συνήθως αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργικά. Κάποιες φορές το πρόβλημα της βαρηκοΐας παραμένει και χρειάζεται να μας επισκεφθείτε, ώστε να συζητήσουμε μαζί την αποκατάστασή της.

Nευροαισθητήρια Βαρηκοΐα (ΝΑΒ)

Στην περίπτωση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας η βλάβη εντοπίζεται στο νευροαισθητήριο σύστημα αντίληψης του ήχου: στο έσω αυτί, στο κοχλιακό νεύρο (περιφερικές) και στον ακουστικό φλοιό (κεντρικές). Η ΝΑΒ είναι η συνηθέστερη μορφή βαρηκοΐας.

Ας το δούμε λίγο καλύτερα:

Το έσω αυτί

inner ear e1529600114412 | Τι είναι η Βαρηκοΐα;

Το έσω αυτί αποτελείται από τον κοχλία, την αίθουσα και τους τρεις ημικύκλιους σωλήνες.

Ο κοχλίας είναι ένας οστέινος σωλήνας με ελικοειδές σχήμα (σαν σαλιγκάρι). Το όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, με τα έσω και τα έξω τριχωτά κύτταρα.

Τα πιο κοινά προβλήματα που συναντούμε στο έσω αυτί είναι:

 • Βλάβη των τριχωτών κυττάρων
 • Γήρανση (πρεσβυακουσία)
 • Έκθεση σε θόρυβο (στιγμιαία ή μακροχρόνια)
 • Ωτοτοξικά φάρμακα
 • Κάταγμα κρανίου

ΣυμβουλήΤα περισσότερα προβλήματα ακοής οφείλονται σε βλάβη στο εσωτερικό αυτί. Η νευροαισθητήρια απώλεια ακοής διορθώνεται με τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας ή με κοχλιακά εμφυτεύματα.

Τέλος, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στη μεικτή βαρηκοΐα, κατά την οποία, συνυπάρχει η ΝΑΒ και η βαρηκοΐα αγωγιμότητας.

 

 

 

Βιβλιογραφία

ASHA, n.d. Degree of Hearing Loss. [Online] Available at: https://www.asha.org/public/hearing/Degree-of-Hearing-Loss/[Accessed 15 June 2018].

Hearing Like Me, 2012. What is Hearing Loss?[Online] Available at: https://www.hearinglikeme.com/2012/03/[Accessed 15 June 2018].

World Health Organisation, 2012. WHO global estimates on prevalence of hearing loss. [Online] Available at: http://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf[Accessed 15 June 2018].

 

 

 

 

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave